Energie

Leave a comment
Persoonlijk

Ik had het streven om min of meer energie-neutraal te worden. De eerste schreden richting dat doel bestonden uit het installeren van zonnepanelen en het aanschaffen van aandelen in een windmolen. De panelen zijn in augustus 2013 opgeleverd, de ‘Winddelen’ leveren vanaf 1 januari 2014 rendement…

Nu het eerste volle kalenderjaar van het project erop zit, is het tijd wat cijfers op een rij te zetten en conclusies te trekken.

De 16 zonnepanelen op mijn huis hebben zichzelf grotendeels bewezen. Er was sprake van een dag of acht uitval, dat wil zeggen dat er geen productie was. Reden hiervan was een fout bij het installeren — connectoren die niet goed verbonden waren en een daarvan die bij heftige regenval in het water lag. Acht dagen uitval is goed voor ongeveer 2,2% verlies op jaarbasis. Het probleem is medio december opgelost door een slimme reparateur.

Ook belangrijk voor de opbrengst van de zonnepanelen is dat er in de bestaande situatie sprake is van schaduwwerking door twee bomen. De meest westelijke is een linde die ik in de loop van twee decennia al twee keer heb laten aftoppen — een derde operatie staat gepland en zou elke invloed op de panelen moeten neutraliseren; de andere boom is een stervende Amerikaanse eik die voornamelijk invloed heeft op de andere helft van mijn installatie gedurende de late namiddag. Mijn installatie bestaat trouwens uit twee groepen van acht panelen, waardoor de opbrengst minder afhankelijk is van schaduw op één of meer van de panelen.

Gedurende het jaar 2013 was de totale productie van de zonnepanelen 3214 kWh. Aangezien mijn installatie een nominale opbrengst heeft van 4000 kWh is het rendement dus 80,35%, wat in lijn ligt met de verwachting (de circa 70 kWh die ik misgelopen ben door storingen niet meegerekend — dat scheelt dik anderhalf procentpunt). Ik hoop dat het aftoppen van de linde nog een procentpunt of twee meer aan opbrengst oplevert. De geldswaarde van deze productie bedraagt € 723,15 (uitgaande van een kWh-prijs van 22,5 cent). Mocht dit eerste volle jaar representatief zijn, dan is de terugverdientijd van de zonnepanelen iets meer dan achteneenhalf jaar (zonder rekening te houden met eventuele vervanging van de omvormer).

De Winddelen hebben dit jaar beneden verwachting gepresteerd. Ik heb er zeven die geacht worden 500 Wh per stuk op te leveren. In plaats van die 3500 kWh heeft mijn aandeel in ‘De Bonte Hen’ uiteindelijk 3264 kWh opgebracht… Dat is iets meer dan 93% van de prognose. Wind is niet betrouwbaar!

Het totaalplaatje is als volgt:

Mijn stroomverbruik over 2013 was ongeveer 7200 kWh. Ik heb met mijn zonnepanelen 3214 kWh geproduceerd, de Winddelen droegen 3264 kWh bij. Onder de streep moet ik nog 722 kWh betalen. De kosten daarvan (ca 163 €) vallen binnen de teruggave energiebelasting die ieder huishouden krijgt (dat is een bedrag van 385 Euro), waardoor ik — het klinkt raar, maar is waar — qua stroomverbruik nu dus geen kosten meer maak. We gaan nu even niet moeilijk doen over vastrecht, onderhoudskosten voor de windmolen, etcetera, ik noem dit een succes!

De volgende fase van mijn project bestaat uit het terugdringen van energie-verbruik. Dat houdt in vervangen van lichtbronnen en andere grote stroomverslinders, maar ook het inzetten van moderne technologie voor het besparen op stookkosten en zo meer. De eerste fase hiervan is het installeren van led-verlichting in mijn werkplaats, de tweede het door een specialist laten inregelen van de cv-installatie.

Volgend jaar weer een update!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *