Verticale integratie in de politiek

Leave a comment
In en uit de media / Politiek

In de media begint het geleier alweer: waarom landelijke politici zich toch bemoeien met de Gemeenteraadsverkiezingen… De belangrijkste argumenten zijn dat er lokaal ook veel niet-landelijke partijen actief zijn (en dus misschien publicitair op achterstand gezet worden?), dat er lokaal heel andere kwesties spelen dan landelijk en dat je als kiezer onpasselijk zou worden van al die canvassende en handjes schuddende Tweede Kamerleden.

Ik heb er even aan gedacht een ingezonden brief naar de lokale krant te sturen, maar die belandt natuurlijk onderop de stapel; andere partijen hebben zich beter ingeslijmd bij de dames en heren journalisten (niet vergeten bloemen te sturen naar de journaliste die in het ziekenhuis ligt…). Gelukkig heb ik mijn eigen medium — dit blog!

Mijn stelling is dat een goed werkende politieke partij verticaal geïntegreerd is: op alle bestuursniveaus (landelijk, provinciaal, regionaal, lokaal) worden kwesties aangepakt op de wijze die bij het niveau past. Een mooi voorbeeld is de kwestie ‘Luchthaven Twenthe’ (die h in de naam schijnt te wijten te zijn aan een dronken notaris). In onze stad is de GroenLinks-fractie, onder leiding van Mariska van Heijster uitgesproken actief geweest (en is dat nog steeds) om de heropening tegen te gaan. Dat doet men in overeenstemming met de GroenLinks-fracties in de regio. In de Staten is Daphne Dertien onvermoeibaar bezig om mede-statenleden ervan te overtuigen dat het een heilloos plan is. En in de Tweede Kamer is Ineke van Gent degene die Defensie, Verkeer en Domeinen in de nek zit.

Dit soort ‘verticale integratie’ toont aan dat landelijke en lokale politiek veel gemeenzaam hebben en elkaar kunnen versterken. En dit verhaal toont aan dat veel journalisten niet verder kijken dan hun neus lang is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *