Top Tags

Tag de krant

Publiciteit!

Vandaag staat er een artikel over mij in de Enschede-editie van Twentsche Courant Tubantia. Niet dat daar een bepaalde verdienste van mij aan ten grondslag lag — nee, ik figureer in een serie portretten die ‘De Vierde Man’ heet. De krant presenteert van alle aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen de vierde kandidaat op de lijst, met het idee dat die vierde plek vaak een ondankbare plek is (hoe komen ze daar toch bij?).

Vorige week was de journalist op bezoek, we keuvelden geanimeerd (dat wil zeggen; ik was negentig procent van de tijd aan het woord, niet echt een goed idee…) en de weerslag daarvan staat dus in de krant. Zo gaat dat. Plus een foto van ondergetekende bij één van zijn vijf boekenkasten. De fotografe was er blij mee (‘Eindelijk een mooie, grote boekenkast!’).

En om ook iets ‘aparts’ voor de website van TC Tubantia te hebben is er een foto van de inhoud van mijn koelkast gemaakt, met een korte beschrijving ervan, waaruit iets op te maken zou moeten zijn van mijn instelling aangaande eten en de bereiding ervan. Lees het hier.

Leuke reactie die eronder staat, trouwens.

Nederlands is een moeilijke taal

Ook voor journalisten — zie dit artikeltje dat waarschijnlijk al jaren in de la lag. Heeft Adolf dat boek nou zelf geschreven? Of is dat woordje ‘van’ eigenlijk het woordje ‘of’, wat dan natuurlijk wel Engels is. Maar het blijft moeilijk, dat Nederlands…
Hier te lezen op het web.

Charlie’s gebit & Google Ads

Het is opvallend hoe vaak de firma Google treffende advertenties weet te plaatsen bij bepaalde berichten. In dit geval gaat het over acteur Charlie Sheen die volgens de krant van Wakker Nederland zo’n beetje al zijn tanden en kiezen is kwijtgeraakt door overmatig drank– en cokegebruik. Onderin de screendump de advertenties.

In memoriam

Gisteren in de krant:

mijn moeder
is dood

ik ben niet klaar voor
zoiets

Ben-Anne

Inzicht door inzicht

Iets zegt me dat meneer Meijboom een goede afvloeiregeling heeft geregeld, in de tijd sinds het onverkwikkelijke incident in Hoek van Holland…

Noem het achterdocht, noem het levenswijsheid.