U hebt gelijk, Majesteit…

Leave a comment
In en uit de media

De leugen regeert. Of op z’n minst de halve leugen. Laten we eens kijken naar de berichtgeving over de raadsvergadering van maandag 14 december.

In de Twentsche Courant Tubantia schrijft de reporter-ter-plekke een solide verslag, waarin wel heel veel ruimte gegeven wordt aan het medegebruik van het vliegveld door Defensie en de mogelijke consequenties. Maar er is wel een erg suggestief bijschrift van een foto van een behoorlijk lege publieke tribune: “De verwachte toestroom van toehoorders op de publieke tribune bleef uit bij het debat over de luchthaven.” Dan had men toch even in de Mozaiekzaal moeten gaan kijken. Daar zaten tientallen mensen ( die voorgelogen was dat de tribune vol was) de vergadering te volgen op een tv-scherm.

On-line newsmedium nu.nl gaat al in de aankeiler (mooie vakterm voor de eerste paragraaf) in de fout: “De PvdA-fractie van Enschede steunt de komst van een Twentse luchthaven, mits de maximale geluidsbelasting van vliegverkeer wordt verkleind.” Dat stond niet in het amendement, beste ANP. PvdA, én CDA, CU, BBE en VVD, willen dat “aan de Minister van Verkeer en Waterstaat zal worden voorgesteld de ruimtelijke reservering van de burgerluchthaven Twente vast te stellen op 8 vierkante kilometer”. Lijkt me toch minstens een nuance anders…
Verderop staat het volgende: “De raad wil nader onderzoek naar de gezondheidseffecten van een luchthaven en naar de mogelijkheden om vlieghoogtes en -routes aan te passen aan kwetsbare natuurgebieden.” Niets van meegekregen tijdens de vergadering en de stemming — het amendement van de SP aangaande gezondheidsonderzoek werd verworpen. De wethouder stelde dat er genoeg gegevens voorhanden waren. En de discussie over een kleinere geluidscontour werd afgekapt met de mededeling dat die contour bij de streefcijfers qua vliegbewegingen en passagiersaantallen hoorde en niet gewijzigd kon worden zonder consequenties voor de exploitatie.

De Volkskrant maakt dezelfde fout, wat ermee te maken zal hebben dat ze zich op dezelfde bron baseren, het ANP dus. Grappig is deze alinea: “De raad wil maximaal drie jaar uittrekken voor het vinden van een exploitant voor de luchthaven. Binnen vijf jaar dient het realisatieplan van de luchthaven op tafel te liggen.” Die bewering is niet gebaseerd op het voorliggende besluit. Er is door de PvdA een soort deadline aangaande de ontwikkeling voorgesteld, die na wat heen en weer gedoe vastgelegd werd als ‘binnen een termijn van uiterlijk circa vijf jaar na heden’.

NRC·Handelsblad houdt het op de website kort, maar begint met dezelfde fout als de ANP, terwijl het wel door ‘onze correspondent’ geschreven is: “Een meerderheid van de gemeenteraad van Enschede (31 voor, 8 tegen) heeft gisteravond ingestemd met heropening van de luchthaven Twente op de voorwaarde dat de geluidsoverlast beperkt blijft tot acht vierkante kilometer.” Niks voorwaarde, verzoek!
In de overige zeven zinnen geen onwaarheden.

Dit was dus een behoorlijk vluchtige analyse van een beperkt aantal berichten. Maar je gaat je afvragen hoe je je een oordeel kunt vormen over belangrijke kwesties als er zoveel (laten we het niet al te hard stellen—) verschillende interpretaties circuleren van simpel te checken feiten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *