Top Tags

Tag Politiek

Splinterpartijen hebben het nu makkelijker dan ooit

Zoals het er staat is het misschien een ‘Telegraaf’kop, maar het klopt, zeker voor de gemeente Enschede,

Wat is namelijk het geval (en ik heb het uitdrukkelijk over mijn gemeente, Enschede):
a. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag de vorige keer (2010) op 45,2%; en nu wordt door bestuurders en ambtenaren gedacht dat de opkomst nóg lager gaat uitkomen;
b. de Kieswet stelt dat een partij die 75% van de kiesdrempel haalt, een zetel krijgt;
c. in Enschede zijn er nu, mede door afsplitsingen, vier ‘splinterpartijen’, die natuurlijk allemaal campagne voeren om een plekje in de raad te veroveren.

Als de opkomst écht richting 40% gaat, zal straks het aantal uitgebrachte stemmen op rond de vijftigduizend uitkomen. Met 39 zetels in de raad gaat de kiesdrempel, die in 2010 nog 1430 bedroeg, flink zakken. En daardoor de drempel voor een splinterpartij ook.

Ter illustratie: Wordt de opkomst écht 40%, dan komt de kiesdrempel uit op circa 1282 stemmen en krijg je (als partij) met 962 stemmen één zetel in de raad. Dat is een te overzien aantal; een paar rondjes uitdelen in de kantine van je club kan je dan al een aardig eind op weg helpen…

Maar of het allemaal goed is voor de democratie en het functioneren van het gemeentebestuur?

[Edit] Voor de zorgvuldigheid doe ik dit als aanvulling en ga ik niet in de al gepubliceerde tekst frotten.
Ik heb het dus fout. Voor gemeenten die meer dan 19 raadszetels hebben is de drempel 50% van de kiesdeler.
Voor individuele kandidaten van partijen die zetels behalen geldt dat ze met 25% van de kiesdeler direct gekozen worden (oftewel op de lijst anderen voorbijgaan).
Ter illustratie: in bovenstaand voorbeeld met een opkomst van 40%, kom je als kleine partij al in de raad met 642 stemmen. En als individuele kandidaat met 321.

Geprut in mijn partij

Idealisme. Daar moet je soms veel voor over hebben. En ook soms veel voor kunnen hebben. De laatste dagen bijvoorbeeld, toen het weer flink spookte in mijn ‘club’, GroenLinks.

Gisteren het terugtreden van fractievoorzitter Jolande Sap, volkomen te wijten aan klungelig en kortzichtig optreden van een aantal personen die in de media abusievelijk aangeduid werden als ‘partijtop’ en vandaag het aftreden van het bestuur, dat blijkbaar ook niets beter wist te bedenken dan een ondersteboven/achterstevoren variant op seppuku (zoek maar op wat dat is).

Het gaat wel even duren voor we deze schade hersteld hebben. En het wrange is dat elke rationeel denkende puber dit had kunnen vermijden door het aanhouden van de normale volgorde van analyseren, processen en handelen.
Jammer, jammer, jammer.

Mijn voorstel is om het bestuur van onze jongerenafdeling (Dwars) te promoveren tot bestuur van GroenLinks, en alle leden die ouder zijn dan 36 jaar hun stemrecht te ontnemen. Krijgen we tenminste weer frisse ideeën en idealen op het podium.

R.I.P. Veritas

Veritas: Lat. waarheid… Bij de besluitvorming rondom Luchthaven Twente zijn er wat leugentjes en onwaarheden gebruikt door de hotemoten bij provincie en gemeente om de plannen mooier voor te stellen & op die manier erdoor te krijgen.

Het zijn er tenminste vijf:

1. Er komen 1,2 miljoen passagiers (rond het jaar 2020). Uit een rapport dat net vrijgegeven is blijkt deze aanname volkomen fout te zijn.

2. De luchthaven is kant en klaar met z’n baan van 3 km.
Blijkt niet te kloppen — er ontbreekt een stukje qua lengte en de breedte van de baan zou ook wel eens onvoldoende kunnen zijn voor de gewenste grotere verkeersvliegtuigen.

3. De luchthaven levert bijna 2.800 extra banen op (rond 2020). Dat gaat echt niet lukken, terwijl het plan voor de Twentse Groene Basis aantoonbaar wel op korte termijn honderden échte banen op zou leveren.

4. De luchthaven gaat de belastingbetaler geen cent kosten. Hoezo? Provincie en gemeente hebben inmiddels al ruim 40 miljoen euro geïnvesteerd. Wie heeft dat betaald? De belastingbetalers!

5. Omwonenden van de luchthaven gaan er op vooruit qua geluidsoverlast. Misschien als je een enkele vlucht van een F-16 vergelijkt met het stijgen of landen van een A-300, maar die verkeersvliegtuigen gaan wel tenminste 20 keer per dag overvliegen.

Vijf leugens dus. En dat worden er nog meer! Om te memoreren dat in elk geval de waarheid het slachtoffer is van de dadendrang van door ambitie verblinde bestuurders bij de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, gaat een groep betrokken GroenLinksers die ‘veritas’ zinnebeeldig begraven. Dat doen we op dinsdag 25 januari op een nu-nog-geheime plek bij het vliegveld.

Verzamelpunt en –tijd voor deze stille actie: Café Sprakel in Lonneker, om 17:00 uur.

Femke stapt op

Het zat er aan te komen, maar het is toch nog onverwacht: Femke Halsema heeft net aangekondigd er per direct mee op te houden als politiek leider van GroenLinks. Jolande Sap volgt haar op.
Vanmiddag een persconferentie, vanavond een afscheidsinterview bij Pauw & Witteman. De argumenten zullen wel in de sfeer van gezin en hoge werkdruk liggen. En teleurstelling over het mislukken van PaarsPlus. Maar dat is mijn dilettantische inschatting.

Aanvulling:
De website van de krant van Wakker Nederland bracht het nieuws zo:

Let op het aantal reacties anno 17:18 uur… en ga ze vooral lezen als je taalpurist met masochistische neigingen bent — duizenden fantastische taal– en schrijffouten! En dan hebben we het nog niet over de ‘genuanceerde’ meningen. Lees en huiver!

Hypotheek

En alleenstaanden die zich laten steriliseren krijgen dus een lagere rente?