Z.I.P.

comment 1
Persoonlijk

Enschede, 15 april. De Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling van de gemeente Enschede is heden gestart met een introductie-programma voor zwervers die naar Enschede verhuisd zijn of dat van plan zijn. Op deze eerste dag deden een achttal zwervers mee, voornamelijk afkomstig uit het westen van het land.

Het Zwervers Introductie Programma bestond deze eerste keer uit een zestal onderdelen. Ten eerste een ontvangst door de Burgemeester op het Stadhuis, waar in de Mozaïek-zaal een korte video getoond werd over de geschiedenis van de stad. Aansluitend was er een rondleiding door het centrum van de stad. Een ervaren zwerver verzorgde deze en hij liet zien op welke plekken men droog kan rondhangen en op welke locaties het beste gebedeld kan worden. Ook een bezoek aan de adresjes voor goedkope drank en andere genotsmiddelen hoorde bij de rondleiding, die eindigde bij het opvangcentrum van het Leger des Heils aan de Molenstraat, waar men de slaapzalen mocht bezichtigen.

Na een soep– en broodmaaltijd, aangeboden door de Voedselbank en de gezamenlijke horeca van Enschede, vervolgde het introductieprogramma in een zaal van De Wonne. Ambtenaren van de gemeente hielpen de (aankomende) zwervers bij het invullen van de nodige formulieren. Bij een succesvol ingevuld formulier werd ter plekke in contanten een voorschot op de uitkering betaald.

Om het programma niet al te zwaar te laten zijn was er van drie tot vijf uur gelegenheid om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. Om vijf uur verzamelde men zich dan weer bij het winkelkarretjesrek van de Emma Passage aan de Noorderhagen, waar een receptie plaatsvond, met halve literblikken Kanon-bier en Hema-rookworst.

Hoe succesvol deze eerste Z.I.P. was, bleek wel uit het aantal deelnemers dat opteerde voor een langer verblijf in Enschede: alle acht spraken de wens uit te blijven!

Gesterkt door dit succes meldt wethouder Wallinga dat het programma middels een gerichte promotie onder de aandacht van alle zwervers in West-Europa gebracht gaat worden. Uit een pitch hiervoor is een plan van Buro Blink als beste uit de bus gekomen: die stelde voor om één miljoen euro-munten van een promotie-sticker te voorzien en te laten rouleren. Doel van de campagne is om het aantal zwervers in de stad op middellange termijn (gesproken wordt over 2014) te verdubbelen. Het college van B en W fourneert hiertoe een budget van 900.000 euro, voor een periode van drie jaar.

Naast de motto’s ‘Enschede Muziekstad’, ‘Enschede Studentenstad’ en ‘Enschede Leeft!’ wordt vanaf nu dus ook het motto ‘Enschede Zwervershoofdstad van Europa’ breed uitgedragen.

Aan dit project wordt bijgedragen door het Europees Programma voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

1 Comment

  1. Pingback: Tweets die vermelden Bert’s Blog | Z.I.P. -- Topsy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *