Over de rand

Leave a comment
Persoonlijk / Politiek

Heb net het randprogramma ‘Armoedebeleid (Evaluatie van de nota Niemand aan de kant)’ op het Stadhuis bijgewoond. Een uur met iets teveel mensen in een iets te kleine (trouw)zaal… En ik had een noorse trui aan, dus.

Er werden wel vragen gesteld, maar nauwelijks antwoorden gegeven. Wat heel vreemd is, want dat leek me wel de bedoeling. Opvallend was dat de aanwezige vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, min of meer geschoffeerd werden door Jeroen Hatenboer (fractie-baas van de VVD), die hen duidelijk liet merken dat er een stevige bezuinigingsronde aan staat te komen, waarbij ook de minima de dans niet zullen ontspringen.

Ik heb in elk geval kunnen zien bij welke mensen ik moet aankloppen als ik voor GroenLinks gesprekspartners ga benaderen voor de Samenkomst die Tiny Hannink en ik gaan organiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *