All posts tagged: armoedebeleid

Over de rand

Leave a comment
Persoonlijk / Politiek

Heb net het randprogramma ‘Armoedebeleid (Evaluatie van de nota Niemand aan de kant)’ op het Stadhuis bijgewoond. Een uur met iets teveel mensen in een iets te kleine (trouw)zaal… En ik had een noorse trui aan, dus. Er werden wel vragen gesteld, maar nauwelijks antwoorden gegeven. Wat heel vreemd is, want dat leek me wel de bedoeling. Opvallend was dat de aanwezige vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding, min of meer geschoffeerd […]