All posts tagged: kinderen

Waar is de NOS toch mee bezig?

Leave a comment
In en uit de media / Persoonlijk

Stel je voor dat je kind van de basisschool thuiskomt en je zit met een kopje thee en een plakje koek voor de tv en valt midden in een ingelast journaal waarin uitgebreid het bloederige lijk van een Libische dictator in beeld gebracht wordt… Dat hoef je je niet voor te stellen, want dat is deze week honderden malen het geval geweest. Ik vraag niet om zelf-censuur, maar wel om terughoudendheid van de dames en […]