Nieuwe stellingen

Leave a comment
In en uit de media / Politiek

(Het gaat over het vliegveld.) Met ‘nieuwe stellingen’ bedoel ik niet dat men met frisse ideeën komt. Nee, in de discussie rondom het vliegveld zijn de diverse partijen alweer bezig om zich te verschansen. Met dezelfde doelstellingen als eerder. Met het voornemen de volgende slag toch te willen winnen… Alsof daarmee de oorlog over zal zijn.

Het zou alle partijen sieren om in alle openheid samen aan tafel te gaan zitten en een goed en realistisch plan uit te werken. Zoals Han Pape vandaag in De Roskam stelt, was er wat dit betreft in de Gemeenteraad slechts één constructieve bijdrage, namelijk van Burgerbelangen, die voorstelde om de twee plannen in elkaar te schuiven & te streven naar een kleinschalig vliegveld. Een vliegveld dat wel levensvatbaar zou kunnen zijn, bijvoorbeeld door een intensieve samenwerking met FMO.

Het feit dat de Rijksoverheid het vliegveld coûte que coûte open wil houden is nu eenmaal een gegeven (en dat Eric Helder dat zolang versluierd heeft is een onvergeeflijke fout!), en het is weinig realistisch om dwars te blijven liggen. Ik denk dat we beter plannen kunnen gaan ontwikkelen waarin een kleinschaliger vliegveld opgenomen wordt. Maar misschien heeft iemand een beter idee?

(Waarom is die site van De Roskam zo… niets?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *