Geslaagd Ontwerp

Jonge ontwerpers met een oude wijsheid

De elfde edi­tie van de ten­toon­stelling ‘Ges­laagd Ontwerp’ is nog tot 13 decem­ber te zien op een erg fraaie locatie: een leegstaand winkel­pand uit de Wederop­bouw­pe­ri­ode, gele­gen aan de Korte Hen­geloses­traat, num­mer 19, Enschede (tegen­over de winkel van Chris­tine le Duc).
Getoond wordt exa­m­en­werk van ontwer­pers die opgeleid zijn in ons deel van het land, in de dis­ci­plines archi­tec­tuur, indus­trieel– en interieu­ron­twerp.
Het kan aan mij liggen, maar ik vond eerdere edi­ties meer kwaliteit en ver­rass­ing hebben dan deze…

Add Your Comments

Disclaimer
Your email is never published nor shared.
Required
Required
Tips

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <ol> <ul> <li> <strong>

Ready?