Top Tags

Tag berekening

Hypotheekrenteaftrek

We gaan een beetje rekenen. Niet teveel, niet te ingewikkeld, maar gewoon eventjes wat zaken op een rij zetten om iets duidelijk te maken (en dat iets is dat de hypotheekrenteaftrek onhoudbaar is).

De totale hypotheekschuld van de Nederlandse huiseigenaren bedraagt iets in de orde van 600 miljard euro (het kan ook ruim 631.700.000.000 zijn, een cijfer dat maart 2011 naar buiten kwam, maar 600 miljard rekent lekkerder). Wat de staat momenteel aan hypotheekrenteaftrek uitgeeft maakt niet zo veel uit voor ons sommetje, wèl dat je mag aannemen dat ieder jaar één op de tien hypotheken afloopt en geherfinancierd moet worden (ik ga uit van een gemiddelde rentevastperiode van 10 jaar).