All posts tagged: procedure

Bezwaarschriftprocedure

Leave a comment
Persoonlijk

Omdat ik er weer eens mee te maken heb, keek ik vanmorgen wat rond op het onvolprezen web en vond een document uit 2004 van het Ministerie van Justitie (ingeleid door de toenmalige minister van Justitie, Piet Hein Donner…), waarin de hele procedure rondom bezwaarmaken enzovoorts tot in detail omschreven wordt. Er staan zelfs modellen van brieven in die ambtenaren kunnen gebruiken — die dus 100% voldoen aan alle voorwaarden, zodat bij een mogelijke procedure daarover […]