Storm

Leave a comment
Persoonlijk

Waar het vandaan komt? Geen idee, maar de (laten we het maar zo noemen) hysterie over ‘een van de heftigste westerstormen’ van de laatste [vul maar in – in elk geval meer dan tien] jaar, valt absoluut buiten mijn bevattingsparameters. (Dat is een nieuw begrip, bij deze geïntroduceerd.)

Ik kan me heftigere stormen herinneren. Diep in mijn geheugen bij voorbeeld de novemberstormen van halverwege de zeventiger jaren. Op weg naar school moest ik toen toch met fiets en al over dikke boomstammen die de weg blokkeerden klimmen om enigszins op tijd voor de lessen van meneer Van Sas ter plekke te zijn.

We zijn een land van mietjes geworden.

(Meneer van Sas gaf me nog een karakterles mee bij het mondeling eindexamen door me een lager cijfer te geven dan verdiend, waardoor mijn gemiddelde net onder dat voor de grens voor de numerus clausus bleef. Natuurlijk had hij het bij het rechte eind, ik was te arrogant voor mijn bestwil.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *