Dwarsdenken

Leave a comment
In en uit de media / Politiek

Bijvoorbeeld: Waarom houdt het medium TV nog steeds vast aan het principe van ‘prime time’? Het is heden ten dage een rare veronderstelling dat de gemiddelde burger ’s avonds tussen zeven en elf programma’s aangereikt dient te krijgen in de veronderstelling dat die dan een groot publiek gaan trekken.

Immers, er wordt tegenwoordig veel ‘tijdverschoven’ gekeken, via internet, on-demand, DVR, en zo meer. Bovendien is er door het grote aanbod een steeds belangrijkere invloed van de sociale media als het gaat om keuzes maken.

Waarom dan niet gekozen voor het uitzenden van nieuw, vers materiaal tijdens de dag, dus van 9 tot zes, om dat dan ’s avonds te herhalen? De huidige situatie omdraaien dus.

Dat heeft als voordeel dat er veel commotie kan ontstaan rondom interessante programma’s, waardoor de ‘herhaling’ veel beter bekeken zal worden dan een ‘première’ op het zelfde tijdstip ’s avonds.

Je moet het enkel durven, Hilversum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *